Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hohenzollern-Sigmaringen

Titulární kníže a hlava linie Hohenzollern-Sigmaringen (po r. 1850)
později hlava celé švábské linie (od 1869)

 • Karel Antonín - (1850–1885), prodal knížectví Prusku, v roce 1869 se stal hlavou celé švábské linie
 • Leopold Hohenzollern - (1885–1905)
 • Vilém Hohenzollern - (1905–1927)
 • Fridrich Hohenzollern - (1927–1965)
 • Fridrich Vilém Hohenzollern - (od 1965)

 

Rumunští králové (1881–1947)

 • Karel I. - (1881–1914), v letech 1866–1881 byl vládcem (domnitorem) Rumunska.
 • Ferdinand I. - (1914–1927), synovec krále Karla I..
 • Michal I. - (1927–1930), první vláda, syn krále Karla II..
 • Karel II. - (1930–1940), roku 1940 abdikoval a opustil zemi.
 • Michal I. - (1940–1947)
 • Markéta Rumunská 1949

 

Spory o následnictví

Protože poslední panující rumunský král Michal I. nemá žádného syna a již zřejmě mít nebude, vyvstávají spory o následnictví na rumunský trůn. Podle rumunské ústavy z roku 1924 je nástupnictví na rumunský trůn určeno tzv. salickým zákonem, jenž odpírá ženám právo na trůn. Jelikož však nemá král Michal I. žádné bratry ani mužské členy linie, stal se podle salického zákona možným následníkem na rumunský trůn kníže Fridrich Vilém Hohenzollern. Spory o následnictví jsou však problematické kvůli tomu, že král Michal I. zavedl v roce 2007 „rodový zákon“, jenž mění následnictví na trůn na mužskou primogenituru s tím, že ženy mohou nastoupit na trůn, pokud vládnoucí král nemá mužské dědice. Tento rodový zákon však není všemi uznáván jako platný, protože zákon o nástupnictví může změnit jen rumunský parlament a ne král v exilu, celou situaci pochopitelně komplikuje fakt že Rumunsko je republikou.

Následnictví podle ustanovení krále Michala I. z roku 2007:

korunní princezna Markéta Rumunská (Margarita) - (* 1949) nejstarší dcera krále Michala I.
princezna Elena Rumunská - (* 1950) druhorozená dcera krále Michala I.
princ Mikuláš Rumunský - (* 1985) - její jediný syn, vnuk krále Michala I.

Následnictví podle rumunské ústavy z roku 1924 (podle salického zákona):

kníže Fridrich Vilém Hohenzollern - (* 1924), hlava dynastie Hohenzollern-Sigmaringen
dědičný princ Karel Fridrich Hohenzollern - (* 1952), jeho syn
princ Alexandr Hohenzollern - (* 1990), jeho syn

 

 

 

 

Elena 1950

Datum: 13. 2. 2018
Fotografií: 5
Složek: 0

Irina 1953

Datum: 13. 2. 2018
Fotografií: 3
Složek: 0

Marie 1964

Datum: 28. 9. 2018
Fotografií: 2
Složek: 0

Markéta 1949

Datum: 19. 1. 2018
Fotografií: 19
Složek: 0

Nikolas 1985

Datum: 19. 1. 2018
Fotografií: 10
Složek: 0

Sophie 1957

Datum: 28. 9. 2018
Fotografií: 9
Složek: 0